Category: دفتر امام جمعه

تقوا یعنی حرکت یعنی تغییر یعنی حرکت استکمالی یعنی حرکت رو به بالا و تکاملی و یکی از اموری که به…